BELANGRIJK Bericht voor ALLE SCHEIDSRECHTERS (NSC – LSC – PSC – GSC)

Dit bericht is geldig voor ALLE scheidsrechters aangesloten bij Volley Antwerpen dus voor Nationale, Federale, Provinciale en Gewestelijke scheidsrechters.

In augustus/september hadden we reeds gemeld dat er mogelijks een extra vergadering zou worden gepland voor onze provinciale/gewestelijke scheidsrechters.

Afgelopen woensdag hebben we van Volley Vlaanderen (VV) de info gekregen dat men klaar is met de praktische regeling ivm Vrijwilligerswerk / Verenigingswerk na een akkoord met de RSZ specifiek voor VV en onderliggende provincies.

De reglementering, voorwaarden, praktische uitwerking zal door dhr. Luc Declercq (Financieel Bestuurder VV persoonlijk in ELKE provincie worden uitgelegd telkens in 1 sessie).

Deze sessie zal doorgaan op ZATERDAG 21 December om 10u00 in zaal CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3, Lier.

Dit wordt dus de enige sessie voor Volley Antwerpen en is dus VERPLICHT voor ELKE scheidsrechter, ongeacht het niveau. Uw aanwezigheid is nodig want er zullen gevolgen zijn voor het inloggen via Volleyadmin vanaf 1/1/2020. Tevens zal er een contract moeten getekend worden tussen jullie persoonlijk en Volley Belgium die jullie dan machtigen om de administratie op zich te nemen ipv zelf alles te moeten bijhouden. Dit tekenen van contract kan ter plaatse of nadien thuis.
Deze vergadering zal dus ook de Landelijke, Provinciale en Gewestelijke Opleidingsvergadering van december/januari vervangen.

Scheidsrechters die niet kunnen aanwezig zijn op 21/12 in Lier melden dit aan mij zodat ik jullie de nodige informatie van de andere vergaderingen kan geven zodra deze bekend zijn.

Nadien zal de informatie (powerpoint + te ondertekenen contract) op de website VV en Volley Antwerpen geplaatst worden.

We gaan deze sessie combineren met het uitdelen/afhalen van de nieuwe scheidsrechterspolo, dit reeds vanaf 09u00. In de bijlage zullen jullie ook een document terugvinden waarop het rekeningnummer staat waarop je het bedrag van de betalen scheidsrechterspolo moet storten. Bij betaling vermeld je voornaam – naam – stamnummerclub. Bij meerdere polo’s ook de aantallen alsook de namen van de scheidsrechters bij de mededeling zetten.

CONCLUSIE:

1x uitleg / provincie door Dhr. Luc Declercq
21/12 vanaf 09u00 afhalen nieuwe scheidsrechters polo’s enkel in CC De Mol, Lier
21/12 om 10u00 in CC De Mol, Lier
Aanwezigheid is verplicht voor elke scheidsrechter ongeacht het niveau

Verhinderd? Meld je af en neem deel in andere provincie
Hier vind je alle info van alle provincies

Wij rekenen op jullie massale aanwezigheid!

Met sportieve groeten,

Benjamin De Herdt, scheidsrechter-verantwoordelijke Volley Antwerpen

in samenwerking met Kurt Mariën, voorzitter LSC.

Werkzaamheden Sportschuur Loenhout

Wegens werkzaamheden is de sportschuur niet toegankelijk via de
Kerkblokstraat en de Pastorijstraat. Ook niet voor voetgangers en fietsers
Men dient verder te rijden naar de Oude Dorpstraat om vandaar via de
Koning Bouwdewijnlaan op de Visserij te komen.
Er is een beperkte parking voorzien of men kan parkeren op het
Burgemeester Van Looveren plein.

Cursussen en Bijscholingen SR en JSR

Beste Volleybalvrienden, Sportclubs, Sportverenigingen,…

Beste Voorzitters, Secretarissen, Jeugdscheidsrechtersverantwoordelijken,…

Met dit schrijven wil ik jullie informeren aangaande ENKELE NIEUWIGHEDEN alsook een OVERZICHT bezorgen met de data, locaties en uren voor de diverse bijscholingen en cursussen voor de jeugdscheidsrechters en scheidsrechters!

Mag ik vragen dit grondig door te lezen en zo snel mogelijk te verspreiden naar alle betrokkenen en geïnteresseerden binnen jullie club aub!

We hebben getracht zo maximaal mogelijk tegemoet te komen aan de vragen van de voorbije jaren en hebben een nog verder gedifferentieerd aanbod uitgewerkt.

Zo zal U volgende NIEUWIGHEDEN merken bij het lezen van de bijgevoegde nota (lees deze goed door voor alle modaliteiten):

1. U kan voortaan SR worden in 3 halve dagen (i.p.v. 5)
2. Als ervaren JSR kan U voortaan SR worden na examen
3. Wegens groot succes – onmiddellijk 2 cursussen voor JSR’s
4. Organisatie 1x verkorte cursus & 1x volledige cursus JSR
5. JSR kan reeds vanaf 14 jaar

Indien er nog vragen zijn, kan U me steeds contacteren via e-mail (kurt@volleybelgiumreferee.be) of gsm (0479/451403).
Succes alvast!

PS
de inschrijving van de JSR’s alsook de inschrijving voor de cursus JSR zal gebeuren via een link op de website van het gewest.
dit trachten we tegen 23/6 in orde te maken en we zullen jullie daar dan ook over informeren.

Info Nieuwigheden en Data Cursussen en Bijscholingen SR-JSR 2019-2020
Planning data bijscholingen SR-JRS 2019-2020