Week van de official

“Week van de Official” van 1 tot en met 10 oktober 2021

In de Week van de Official zetten we ieder jaar alle scheidsrechters, juryleden, tijdsopnemers,… in de
bloemetjes. Want zonder officials, geen wedstrijden. Noteer in jouw agenda: 1 tot 10 oktober 2021.

De Week van de Official is een sporttakoverschrijdend initiatief en wil respect en waardering tonen voor de
wekelijkse inzet van de officials in Vlaanderen. Tijdens deze week organiseren sporters en sportclubs heel
wat acties en initiatieven. Want in elke sportclub in Vlaanderen verdienen ook de officials het om even in de
spotlights te staan.

De aanwezigheid van een official wordt vaak als vanzelfsprekend gezien, maar toch zijn het – net als de
sporters en (andere) vrijwilligers binnen de sportclub – mensen met een passie voor sport die in hun vrije tijd
paraat staan. Het is niet altijd gemakkelijk om deze taak op te nemen. Daarom geven we hen met plezier
een duwtje in de rug én zeggen we een welgemeende dankjewel! Want ook officials beleven meer.