Algemene Vergadering Gewest Antwerpen v.z.w.

Deze vergadering heeft plaats op maandag 23 januari 2017 om 20.00 uur in Café Touché, de cafetaria van Hellvoc Hemiksem-Schelle te Hemiksem, Atletiekstraat 1.
De vergadering is verplicht.

Men wordt vriendelijk verzocht tijdig aanwezig te zijn. De aanwezigheid is vereist van voorzitter en/of secretaris van de club of een ander lid van de club, in het bezit van een volmacht gegeven door voorzitter en/of secretaris en in het bezit van zijn VVB-vergunning.

Voor het Gewest Antwerpen zijn volgende functies vacant
Voorzitter: Koen Lauwers is uittredend en herkiesbaar.
Verantwoordelijke scheidsrechters: Kurt Mariën is uittredend en herkiesbaar.

Kandidaturen kunnen ingediend worden per aangetekend schrijven tot uiterlijk 15 december 2016 bij de Gewestelijke secretaris, Lucia Vangramberen, Laaglandlaan 218 bus 4 te 2170 Merksem.
Agendapunten kunnen ingediend worden per gewoon schrijven (geen mail) tot uiterlijk 15 december 2016 bij de Gewestelijke secretaris, Lucia Vangramberen, Laaglandlaan 218 bus 4 te 2170 Merksem.

Juridische hervorming

De provinciale klachten- en beroepscommissie zal verdwijnen. Vanaf 1 september 2016 is het nieuw juridisch reglement van kracht. Het is slechts één reglement, zowel voor de VVB, voor AVF (en de andere provincies), en voor alle gewesten.
Het juridisch reglement kan je terugvinden op de site van de VVB, onder Bestuur – Reglementen: http://www.volleyvvb.be/reglementen/

Het Huishoudelijk Reglement van AVF, het competitiereglement en het bekerreglement (van AVF en van het Gewest) werd aangepast. Toch staan er hier en daar nog oude benamingen, dit zal later nog aangepast worden.
Indien er nog staat ‘juridische commissie’ of ‘commissie’, dient dit gelezen te worden als ‘juridische kamer/raad’.