Sportadministratie

De database van sportadministratie wordt dit weekend gemigreerd naar een andere server.
Het gedeelte van kalender (competitie en beker) en klassement is hierdoor niet beschikbaar.

Gelieve daarom ook de uitslagen door te mailen naar bertvdb@telenet.be.

Excuses voor het ongemak.

Verplichte bijscholing voor scheidsrechters

Beste collega scheidsrechters van het gewest Antwerpen

Het nieuwe jaar is ingezet, alle wensen en goede voornemens zijn gemaakt en we vangen de 2e seizoenshelft aan.

Hierbij nodig ik jullie uit voor:

De verplichte bijscholing voor scheidsrechters (tezamen met onze collega’s provinciaal scheidsrechter) op MAANDAG 30 januari 2017

Wanneer? – Maandag 30 januari 2017
Waar? – Grote zaal Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem
Wie? – Alle gewestelijke scheidsrechters AA en alle provinciale scheidsrechters AA
Aanvang? – 20u stipt (graag op tijd aanwezig aub!)
Benodigheden? – Ik wil ieders vragen de internationale spelregels, competitie- en bekerreglement, .. mee te brengen naar deze vergadering

Aansluitend aan deze bijscholing, wil ik jullie allemaal uitnodigen, voor een NIEUWJAARSRECEPTIE om 2017 goed in te zetten, en jullie te danken voor jullie voortreffelijke inzet!!

Met vriendelijke groeten

Kurt Mariën
VVB – Gewest Antwerpen
Verantw Scheidsrechters

Algemene Vergadering Gewest Antwerpen v.z.w.

Deze vergadering heeft plaats op maandag 23 januari 2017 om 20.00 uur in Café Touché, de cafetaria van Hellvoc Hemiksem-Schelle te Hemiksem, Atletiekstraat 1.
De vergadering is verplicht.

Men wordt vriendelijk verzocht tijdig aanwezig te zijn. De aanwezigheid is vereist van voorzitter en/of secretaris van de club of een ander lid van de club, in het bezit van een volmacht gegeven door voorzitter en/of secretaris en in het bezit van zijn VVB-vergunning.

Voor het Gewest Antwerpen zijn volgende functies vacant
Voorzitter: Koen Lauwers is uittredend en herkiesbaar.
Verantwoordelijke scheidsrechters: Kurt Mariën is uittredend en herkiesbaar.

Kandidaturen kunnen ingediend worden per aangetekend schrijven tot uiterlijk 15 december 2016 bij de Gewestelijke secretaris, Lucia Vangramberen, Laaglandlaan 218 bus 4 te 2170 Merksem.
Agendapunten kunnen ingediend worden per gewoon schrijven (geen mail) tot uiterlijk 15 december 2016 bij de Gewestelijke secretaris, Lucia Vangramberen, Laaglandlaan 218 bus 4 te 2170 Merksem.