Basisrichtlijnen voor de ‘2 tegen 2 competitie’ in het Gewest Antwerpen

 

Ploegjes, leeftijden en begeleiders:

Het gaat om een GEMENGDE competitie gericht naar de startende spelertjes van de U9, U11 en ook U13 leeftijdscategorieën.

Nadruk ligt op het feit dat het gaat om startende spelertjes, die dus eigenlijk (nog) niet kunnen deelnemen aan de normale competitie, of die extra training nodig hebben.

Bij voorkeur zal een team bestaan uit DRIE spelertjes (maar uiteraard is twee voldoende).

Elk ploegje zal verplicht een begeleider hebben, die beschikt over de nodige ‘volleybalervaring’.

De minimumleeftijd van de begeleider is 15 jaar, maar per club moet er wel minstens één volwassene aanwezig zijn als hoofdbegeleider.

 

Spelvormen en spelregels:

Er zullen twee verschillende spelvormen aangeboden worden:

  • 1ste spelvorm: vangen + werpen, volleybalcontact, volleybalcontact
  • 2de spelvorm: volleybalcontact, vangen (en bovenhandse pas geven) OF volleybalcontact, volleybalcontact

Bij elk van deze spelvormen is het dus verplicht DRIE balcontacten te hebben, en de bal ONDERHANDS op te slaan. De spelers staan naast elkaar en elk is verantwoordelijk voor zijn/haar helft van het terrein.

Bijkomend zal eenzelfde spelertje geen twee keer na elkaar opslaan, en wordt er verplicht ‘doorgedraaid’ met de derde wisselspeler na elke drie rally’s.

Voorbeeld:

Ploeg A bestaat uit drie spelertjes (A1, A2 op het veld, A3 op de bank). Ploeg B bestaat uit twee spelertjes (B1 en B2 op het veld).

A1 slaat op en na de rally wint ploeg B het punt (stand: 0-1).

B1 slaat dan op en na de rally wint ploeg B opnieuw het punt (stand: 0-2).

B2 (de speler die daarnet NIET opgeslagen heeft) slaat op en deze keer wint ploeg A het punt (stand: 1-2).

Er zijn nu drie rally’s gespeeld en dus wordt er ‘doorgedraaid’. A1 zal verplicht gewisseld worden voor A3, voor ploeg B verandert er niets.

A2 (die daarnet niet opgeslagen heeft) slaat op en na de rally wint ploeg B het punt (stad: 1-3).

B1 zal opnieuw opslaan en na de rally wint ploeg A het punt (stand: 2-3).

A3 slaat nu op en na de rally wint ploeg A het punt (stand: 3-3).

Nu zal A2 verplicht gewisseld worden voor A1.

A1 (want A3 heeft net opgeslagen) zal nu opslaan.

Zo zal dus elke keer een ander spelertje opslaan, en wordt elke drie rally’s “doorgedraaid”.

Dit zijn geen echte wissels (in de zin van de internationale volleybalspelregels), maar moeten er voor zorgen dat alle spelertjes evenveel aan bod komen.

De opslag wordt onderhands gegeven van op 4,50 m van aan de opslaglijn (of verder naar achter). Als blijkt dat een spelertje na meerdere pogingen er niet in slaagt om de bal over het net te krijgen, mag deze een stap naar voor zetten. Het is immers het doel om te oefenen op het volleyballen, en dat kan niet als de bal niet in het spel geraakt.

Netaanrakingen worden niet aanzien als een fout, tenzij het de gang van het spel hindert.

De overschrijding van de middenlijn wordt evenwel als een fout aanzien. Hiervoor wordt de regel uit de normale reglementering toegepast.

Beperkingen aan het balcontact:

  • Bij het “vangen+werpen” dient een bal die onderhands wordt gevangen ook onderhands te worden geworpen, hetzelfde voor een bovenhands gevangen bal, deze dient bovenhands geworpen te worden. De bal zal maximum 2 seconden gedragen worden bij het “vangen + werpen”.
  • Bij de volleybalcontacten ligt de nadruk op het aanleren van techniek dus enige flexibiliteit dient aan de dag te worden gelegd m.b.t. de “gedragen ballen”. Liever een lichtjes gedragen bal dan steevast onzuivere contacten. Er moet wel een duidelijk verschil blijven met het “vangen + werpen”!
  • Een bovenhands balcontact dient te gebeuren boven de ooglijn.

 

Scheidsrechters:

Er zullen a priori geen scheidsrechters aanwezig zijn. Wij rekenen erop dat de aanwezige begeleiders op een volwassen manier hun eigen wedstrijden kunnen leiden.

Mocht na enkele tornooien blijken dat dit toch problemen veroorzaakt, zullen de begeleiders gevraagd worden om als scheidsrechter op te treden bij de wedstrijden van de andere ploegjes.

We willen echter de extra ‘last’ op de begeleiders en organiserende clubs zo veel mogelijk beperken.

 

Tornooivorm:

Er zullen tijdens het seizoen 2017-2018 7 tornooien worden ingericht. De data en plaatsen dienen nog definitief te worden bepaald (afhankelijk van de beschikbaarheid van sporthallen).

Een tornooi neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Er zal een aparte e-mail volgen i.v.m. de tornooiweekends en de sporthallen.

Voor elk van de tornooien kan ‘onafhankelijk’ ingeschreven worden. Er is geen verplichting om door het seizoen heen vaste ploegjes aan te houden of om aan elk tornooi deel te nemen. De clubs worden wel gevraagd om ten laatste 1 week voor het tornooi het aantal ploegjes door te geven aan de tornooiverantwoordelijke. Op die manier is het dan ook mogelijk om reeds zeer snel met nieuwe aanwinsten deel te nemen aan deze competitie, zonder een competitiewissel en tweede periode te moeten afwachten.

Het doel is dat er binnen elk tornooi gespeeld wordt in 2 rondes van kleinere poules van 5 à 6 ploegjes, en dat binnen elke poule elk ploegje tegen elk ander ploegje speelt.

Daarom zal er gespeeld worden gedurende een bepaalde tijd (10 à 15 minuten, volgens het speelschema van die tornooidag), waarna de ploeg die het meeste punten heeft gehaald, de wedstrijd wint.

De winnaar krijgt 2 punten, de verliezer krijgt 1 punt. Bij gelijkspel krijgt elke team 1,5 punt. Binnen de poule wordt een rangschikking opgemaakt, en dan wordt een herverdeling gedaan van de ploegjes voor de tweede ronde. Bij een gelijk aantal punten in de rangschikking telt het totaal aantal gewonnen punten, gevolgd door de onderlinge wedstrijdjes indien er nog steeds een gelijke stand is.

Zo wordt een tornooiwinnaar bepaald.

Op het einde van de dag is het de bedoeling dat elk ploegje even veel gespeeld heeft, en we streven naar een activiteit op het veld van ongeveer 90 minuten.

 

Terrein + materieel:

Er wordt gespeeld op een terrein van 12m diepte x 4,50m breedte. Waarbij elke ploeg een speelhelft heeft van 6m op 4,50m.

De opslaglijn bevindt zich op 4,50 m van het net.

Het net wordt op een hoogte van 2,10m gehangen.

Er zal gespeeld worden met een bal nr. 5 van maximaal 260gram.

Top