BELANGRIJK Bericht voor ALLE SCHEIDSRECHTERS (NSC – LSC – PSC – GSC)

Dit bericht is geldig voor ALLE scheidsrechters aangesloten bij Volley Antwerpen dus voor Nationale, Federale, Provinciale en Gewestelijke scheidsrechters.

In augustus/september hadden we reeds gemeld dat er mogelijks een extra vergadering zou worden gepland voor onze provinciale/gewestelijke scheidsrechters.

Afgelopen woensdag hebben we van Volley Vlaanderen (VV) de info gekregen dat men klaar is met de praktische regeling ivm Vrijwilligerswerk / Verenigingswerk na een akkoord met de RSZ specifiek voor VV en onderliggende provincies.

De reglementering, voorwaarden, praktische uitwerking zal door dhr. Luc Declercq (Financieel Bestuurder VV persoonlijk in ELKE provincie worden uitgelegd telkens in 1 sessie).

Deze sessie zal doorgaan op ZATERDAG 21 December om 10u00 in zaal CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3, Lier.

Dit wordt dus de enige sessie voor Volley Antwerpen en is dus VERPLICHT voor ELKE scheidsrechter, ongeacht het niveau. Uw aanwezigheid is nodig want er zullen gevolgen zijn voor het inloggen via Volleyadmin vanaf 1/1/2020. Tevens zal er een contract moeten getekend worden tussen jullie persoonlijk en Volley Belgium die jullie dan machtigen om de administratie op zich te nemen ipv zelf alles te moeten bijhouden. Dit tekenen van contract kan ter plaatse of nadien thuis.
Deze vergadering zal dus ook de Landelijke, Provinciale en Gewestelijke Opleidingsvergadering van december/januari vervangen.

Scheidsrechters die niet kunnen aanwezig zijn op 21/12 in Lier melden dit aan mij zodat ik jullie de nodige informatie van de andere vergaderingen kan geven zodra deze bekend zijn.

Nadien zal de informatie (powerpoint + te ondertekenen contract) op de website VV en Volley Antwerpen geplaatst worden.

We gaan deze sessie combineren met het uitdelen/afhalen van de nieuwe scheidsrechterspolo, dit reeds vanaf 09u00. In de bijlage zullen jullie ook een document terugvinden waarop het rekeningnummer staat waarop je het bedrag van de betalen scheidsrechterspolo moet storten. Bij betaling vermeld je voornaam – naam – stamnummerclub. Bij meerdere polo’s ook de aantallen alsook de namen van de scheidsrechters bij de mededeling zetten.

CONCLUSIE:

1x uitleg / provincie door Dhr. Luc Declercq
21/12 vanaf 09u00 afhalen nieuwe scheidsrechters polo’s enkel in CC De Mol, Lier
21/12 om 10u00 in CC De Mol, Lier
Aanwezigheid is verplicht voor elke scheidsrechter ongeacht het niveau

Verhinderd? Meld je af en neem deel in andere provincie
Hier vind je alle info van alle provincies

Wij rekenen op jullie massale aanwezigheid!

Met sportieve groeten,

Benjamin De Herdt, scheidsrechter-verantwoordelijke Volley Antwerpen

in samenwerking met Kurt Mariën, voorzitter LSC.