Ontmoetingsreglement 2017-2018

In bijlage vinden jullie het nieuwe ontmoetingsreglement 2017-2018.
Dit reglement bevat zowel het provinciale competitiereglement alsook de gewestelijke competitiereglementen en het provinciale bekerreglement.
Enkel de gewestelijke bekerreglementen zijn afzonderlijk en zullen jullie te gepaste tijd van jullie gewestelijke verantwoordelijke ontvangen.
In bijlage vinden jullie ook een brief van de voorzitter van Volley Antwerpen, de Heer Willy Vleugels met ook een beschrijving van de voornaamste wijzigingen ten overstaan van het huidige seizoen.