Mededeling voorzitter

Beste Volleybalvrienden,

Terwijl iedereen zich aan het voorbereiden was op een spannend competitie-einde en hoogstaande bekerfinales, kwam het coronavirus als een hond in een kegelspel onze sport op zijn kop zetten.
In eerste instantie dacht men aan een onderbreking van de competitie, maar al snel werd duidelijk dat we onze activiteiten voor dit seizoen niet meer zouden kunnen terug opstarten.
Blijven wij natuurlijk met de vraag zitten: Wat nu? Klassementen? Stijgen en dalen? Kampioenen? Reeksindeling? Competitiehervorming? Allemaal grote vraagtekens.
Als gewestbestuur kunnen wij onze clubs daar spijtig genoeg nog geen antwoord over geven. Ook wij wachten in spanning de beslissing van Volley Vlaanderen hieromtrent af. Hier liggen nog verschillende scenario’s ter studie. Deze scenario’s gaan van neutralisering van de competitie (seizoen 20-21 start met dezelfde reeksindelingen als 19-20), tot doorvoeren van de hervorming met stijgen en dalers volgens de stand bij het afbreken van de competitie (evenwel met correctie naar ploegen die minder of meer matchen zou gespeeld hebben). Tot nu toe staan alle mogelijkheden nog open, doch hopen wij dat Volley Vlaanderen hier spoedig een beslissing in neemt.
Van zodra deze beslissing genomen is, zullen wij onze clubs zo spoedig mogelijk inlichten van de gang van zaken voor het komende seizoen.
Ondertussen hoop ik dat ieder van jullie gezond mag blijven en hoop ik jullie terug te zien bij de start van het nieuwe seizoen 20-21.
Keep your distance.

Koen Lauwers
Voorzitter

BELGISCHE VOLLEYBALCOMPETITIE STOPGEZET

In samenspraak tussen Volley Belgium, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles werd beslist om alle competities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten voor de rest van het seizoen 2019-2020. Dit betekent dus ook dat alle nog geplande organisaties meteen geannuleerd worden, dit voor zowel de jeugdreeksen als de seniorreeksen.

De federatie zal tegen 31 maart een beslissing nemen over :

– Het al dan niet toekennen van eventuele kampioenstitels of dalers in alle reeksen;
– De invoering van de geplande competitiehervorming welke voorzien was voor volgend seizoen;
– De verdeling van Europese tickets in samenspraak met de beide liga’s.

We betreuren deze beslissing te moeten nemen maar de gezondheid van ons spelers, speelsters, fans, trainers, vrijwilligers en officials mag nooit in gevaar gebracht worden.

UPDATE OVER WEDSTRIJDEN

Intussen is het Corona-virus erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie als een wereldwijde epidemie. In het belang van de gezondheid van alle spelers en speelsters van de Belgische volleybalfederatie, fans en officials werd vandaag, in nauw overleg met de bestuurders van Volley Belgium, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles, beslist om alle volleybalwedstrijden op alle niveau’s op te schorten tot einde maart 2020.
Dit betekent dat tot einde maart 2020 geen enkele officiële competitie-of bekerwedstrijd kan plaatsvinden op Belgisch grondgebied. De bestaande competities worden dus tijdelijk bevroren. Dit geldt ook voor de recreatie en jeugdreeksen. Intussen zal de situatie verder opgevolgd worden. De federatie zal alle clubs en officials rechtstreeks inlichten via de interne kanalen met betrekking tot deze beslissing.
De federatie zal zijn clubs verder informeren met betrekking tot de verdere evolutie of verderzetting van de competities in nauw overleg met de officiële instanties.

Bereikbaarheid sporthallen in Essen (sporthal Hemelrijk en sporthal Heuvelhal)

De Roosendaalsebaan (N117) in Achterbroek wordt afgesloten van 10 februari tot midden zomervakantie.

“Kom je van Antwerpen (E19) dan neem je afrit Brecht (niet Sint-Job-in-‘ Goor)!”

· Richting Essen volgt u de omleiding via Kalmthout-centrum en Wildert of via Wuustwezel en Nieuwmoer
· Vanuit Essen volgt u de omleiding via Wildert en Kalmthout-centrum of via Nieuwmoer en Wuustwezel

VolleySpike – nieuwe manier van downloaden

Sinds 5 december is er, eerder dan voorzien, een nieuwe versie van VolleySpike ter beschikking met ook een nieuwe manier van downloaden, waarover ik u hierbij wil informeren.

Er is niets drastisch anders, er kan dit weekend dus zeker ook gewerkt worden met de vorige versie v73.

Wat wel is veranderd is de manier van downloaden waarvoor we nu Google Playstore gebruiken, dit om tegemoet te komen aan enkele van jullie vragen in verband met security.

Downloaden
Via de website VolleySpike.com klik je op download, waarna je een link ziet naar de Google Playstore, volg deze link. Google heeft de app nog niet opgepikt waardoor de app voorlopig niet gevonden wordt via de ‘zoek’ functie.

Eens geïnstalleerd zal Playstore zelf melden dat er een nieuwe versie beschikbaar is en waar zo ingesteld zelfs automatische updates doen, dit zoals iedere andere app die men op smartphone of tablet installeert.

De functie Playstore is op iedere Android tablet standaard beschikbaar.

Opgelet! Nog niet opgeladen wedstrijden dienen doorgezonden te worden en oude versies van de app dienen verwijderd te worden!

Wijzigingen
De voornaamste wijzigingen worden weergegeven in Playstore bij iedere nieuwe versie.

In deze versie:

– Snapshot geeft nu een melding wanneer deze is uitgevoerd, deze functie kan gebruikt worden om bij twijfel snel een copy te maken van de wedstrijd, vanaf deze copy kan desnoods herstart worden via de functie restore from snapshot in menu Options.
– Het menu Options is opgeruimd
– Enkele verbeteringen bij de registratie van rotaties
– Vereenvoudiging bij toevoegen van een speler, er wordt onmiddellijk ook gevraagd om het trui-nr aan te passsen.
– Mogelijkheid tot aanpassen van namen en licentie nummer voor spelers uit de deelnemerslijst is geblokkeerd.
– Reeds begonnen wedstrijden kunnen niet meer overschreven worden door een nieuwe te downloaden, de begonnen wedstrijd moet eerst gedelete worden.
– Toevoeging van meer Roster knoppen bijvoorbeeld in Administration.
– Mogelijkheid om een aan de gang zijnde wedstrijd voortijdig af te breken via ‘Abort Game’
– Werken met Libero, deze functie was al eerder beschikbaar, via deze weg wil ik nog eens herhalen dat het nu mogelijk is om de libero aan te duiden als ‘gespeeld’ maar ook een libero vervanging te doen.
– Hier en daar nog enkele kleine punten.

Handtekening op tablet

Beste Volleybalvrienden,

Een nieuw seizoen is ondertussen van start gegaan met als grote verandering: het gebruik van de tablet in de hoogste dames- en herenreeks.
Ook voor onze scheidsrechters was dit even aanpassen geblazen, maar aan volleyscore en volleyspike on-line te oordelen, mogen we stellen dat de overgang van het ouderwetse blad naar het digitale tijdperk zonder grote moeilijkheden is verlopen.
Wel hebben wij vastgesteld dat sommige coaches en/of kapiteins plots een andere invulling geven aan het begrip “handtekening”. Zo zijn er die in plaats van een handtekening te plaatsen een tekeningetje maken, anderen denken dan weer dat zij in het vak handtekening een grappig bedoelde boodschap moeten plaatsen. Niets van dit alles. De waarde van het vak handtekening is niet anders op de tablet dan op het geschreven wedstrijdblad. Het duidt op het akkoord van diegene die de handtekening plaatst met hetgeen op het wedstrijdblad is vermeld. Wel is het zo dat het niet zo evident is om met de vinger op een tablet een prachtige handtekening te zetten. Het is dan ook niet de bedoeling een perfecte dan wel een goedbedoelde handtekening te zien. Kapiteins, coaches en assistenten, markeerders en scheidsrechters gelieve hier dan ook rekening mee te willen houden.
Met Sportieve Groeten
Koen Lauwers
Voorzitter

Documenten voor competitie 2019-2020

De verdeling van de documenten die nodig zijn voor de competitie 2019-2020 zal gedaan worden op MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019 tussen 18.30 uur en 19.30 uur in Zaal Elzenhof, Kerkplein 3 te 2650 Edegem.

Men heeft drie mogelijkheden:

Ofwel laat men weten dat de documenten die dag worden opgehaald door voorzitter en/of secretaris van de club, of een ander lid van de club (dan dient men wel de naam vooraf door te geven)
Ofwel laat men weten dat de documenten per post mogen verzonden worden (op kosten van de club)
Ofwel laat men weten dat de documenten mogen meegegeven worden aan één van de aanwezige scheidsrechters van de club (naam vooraf doorgeven). Vanaf 19.30 uur is er een verplichte scheidsrechtervergadering op dezelfde locatie.

Men dient ten laatste op zaterdag 31 augustus 2019 zijn keuze kenbaar te maken aan de gewestelijke secretaris via mail: lucia.volley-bal@telenet.be, zodat de documenten niet onnodig moeten meegebracht worden.

De nodige documenten kunnen besteld worden tegen uiterlijk 25 juli 2019 via mail aan de gewestelijke secretaris: lucia.volley-bal@telenet.be.