Documenten voor competitie 2019-2020

De verdeling van de documenten die nodig zijn voor de competitie 2019-2020 zal gedaan worden op MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019 tussen 18.30 uur en 19.30 uur in Zaal Elzenhof, Kerkplein 3 te 2650 Edegem.

Men heeft drie mogelijkheden:

Ofwel laat men weten dat de documenten die dag worden opgehaald door voorzitter en/of secretaris van de club, of een ander lid van de club (dan dient men wel de naam vooraf door te geven)
Ofwel laat men weten dat de documenten per post mogen verzonden worden (op kosten van de club)
Ofwel laat men weten dat de documenten mogen meegegeven worden aan één van de aanwezige scheidsrechters van de club (naam vooraf doorgeven). Vanaf 19.30 uur is er een verplichte scheidsrechtervergadering op dezelfde locatie.

Men dient ten laatste op zaterdag 31 augustus 2019 zijn keuze kenbaar te maken aan de gewestelijke secretaris via mail: lucia.volley-bal@telenet.be, zodat de documenten niet onnodig moeten meegebracht worden.

De nodige documenten kunnen besteld worden tegen uiterlijk 25 juli 2019 via mail aan de gewestelijke secretaris: lucia.volley-bal@telenet.be.

Werken in Kalmthout

De komende maanden voeren de gemeente Kalmthout, het Agentschap Wegen en Verkeer, Eandis en verschillende nutsmaatschappijen werken uit in Achterbroek. Het belangrijkste kruispunt te Achterbroek wordt volledig heraangelegd.

Deze werken kunnen – naargelang de fase – impact hebben op de vlotte bereikbaarheid van de sporthal. De hinder zal het meest voelbaar zijn voor wie vanuit het noorden (Essen) en het oosten (Wuustwezel) komt. De clubs komende langs de autosnelweg met afslag St- Job in t’Goor kunnen mits enige vertraging door de werken de sporthal van Fixit Volley Kalmthout bereiken.

Meer informatie vindt u op https://hetpluspunt.be