Cursussen en Bijscholingen SR en JSR

Beste Volleybalvrienden, Sportclubs, Sportverenigingen,…

Beste Voorzitters, Secretarissen, Jeugdscheidsrechtersverantwoordelijken,…

Met dit schrijven wil ik jullie informeren aangaande ENKELE NIEUWIGHEDEN alsook een OVERZICHT bezorgen met de data, locaties en uren voor de diverse bijscholingen en cursussen voor de jeugdscheidsrechters en scheidsrechters!

Mag ik vragen dit grondig door te lezen en zo snel mogelijk te verspreiden naar alle betrokkenen en geïnteresseerden binnen jullie club aub!

We hebben getracht zo maximaal mogelijk tegemoet te komen aan de vragen van de voorbije jaren en hebben een nog verder gedifferentieerd aanbod uitgewerkt.

Zo zal U volgende NIEUWIGHEDEN merken bij het lezen van de bijgevoegde nota (lees deze goed door voor alle modaliteiten):

1. U kan voortaan SR worden in 3 halve dagen (i.p.v. 5)
2. Als ervaren JSR kan U voortaan SR worden na examen
3. Wegens groot succes – onmiddellijk 2 cursussen voor JSR’s
4. Organisatie 1x verkorte cursus & 1x volledige cursus JSR
5. JSR kan reeds vanaf 14 jaar

Indien er nog vragen zijn, kan U me steeds contacteren via e-mail (kurt@volleybelgiumreferee.be) of gsm (0479/451403).
Succes alvast!

PS
de inschrijving van de JSR’s alsook de inschrijving voor de cursus JSR zal gebeuren via een link op de website van het gewest.
dit trachten we tegen 23/6 in orde te maken en we zullen jullie daar dan ook over informeren.

Info Nieuwigheden en Data Cursussen en Bijscholingen SR-JSR 2019-2020
Planning data bijscholingen SR-JRS 2019-2020

Documenten voor competitie 2019-2020

De verdeling van de documenten die nodig zijn voor de competitie 2019-2020 zal gedaan worden op MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019 tussen 18.30 uur en 19.30 uur in Zaal Elzenhof, Kerkplein 3 te 2650 Edegem.

Men heeft drie mogelijkheden:

Ofwel laat men weten dat de documenten die dag worden opgehaald door voorzitter en/of secretaris van de club, of een ander lid van de club (dan dient men wel de naam vooraf door te geven)
Ofwel laat men weten dat de documenten per post mogen verzonden worden (op kosten van de club)
Ofwel laat men weten dat de documenten mogen meegegeven worden aan één van de aanwezige scheidsrechters van de club (naam vooraf doorgeven). Vanaf 19.30 uur is er een verplichte scheidsrechtervergadering op dezelfde locatie.

Men dient ten laatste op zaterdag 31 augustus 2019 zijn keuze kenbaar te maken aan de gewestelijke secretaris via mail: lucia.volley-bal@telenet.be, zodat de documenten niet onnodig moeten meegebracht worden.

De nodige documenten kunnen besteld worden tegen uiterlijk 25 juli 2019 via mail aan de gewestelijke secretaris: lucia.volley-bal@telenet.be.