Handtekening op tablet

Beste Volleybalvrienden,

Een nieuw seizoen is ondertussen van start gegaan met als grote verandering: het gebruik van de tablet in de hoogste dames- en herenreeks.
Ook voor onze scheidsrechters was dit even aanpassen geblazen, maar aan volleyscore en volleyspike on-line te oordelen, mogen we stellen dat de overgang van het ouderwetse blad naar het digitale tijdperk zonder grote moeilijkheden is verlopen.
Wel hebben wij vastgesteld dat sommige coaches en/of kapiteins plots een andere invulling geven aan het begrip “handtekening”. Zo zijn er die in plaats van een handtekening te plaatsen een tekeningetje maken, anderen denken dan weer dat zij in het vak handtekening een grappig bedoelde boodschap moeten plaatsen. Niets van dit alles. De waarde van het vak handtekening is niet anders op de tablet dan op het geschreven wedstrijdblad. Het duidt op het akkoord van diegene die de handtekening plaatst met hetgeen op het wedstrijdblad is vermeld. Wel is het zo dat het niet zo evident is om met de vinger op een tablet een prachtige handtekening te zetten. Het is dan ook niet de bedoeling een perfecte dan wel een goedbedoelde handtekening te zien. Kapiteins, coaches en assistenten, markeerders en scheidsrechters gelieve hier dan ook rekening mee te willen houden.
Met Sportieve Groeten
Koen Lauwers
Voorzitter

Werkzaamheden Sportschuur Loenhout

Wegens werkzaamheden is de sportschuur niet toegankelijk via de
Kerkblokstraat en de Pastorijstraat. Ook niet voor voetgangers en fietsers
Men dient verder te rijden naar de Oude Dorpstraat om vandaar via de
Koning Bouwdewijnlaan op de Visserij te komen.
Er is een beperkte parking voorzien of men kan parkeren op het
Burgemeester Van Looveren plein.

Cursussen en Bijscholingen SR en JSR

Beste Volleybalvrienden, Sportclubs, Sportverenigingen,…

Beste Voorzitters, Secretarissen, Jeugdscheidsrechtersverantwoordelijken,…

Met dit schrijven wil ik jullie informeren aangaande ENKELE NIEUWIGHEDEN alsook een OVERZICHT bezorgen met de data, locaties en uren voor de diverse bijscholingen en cursussen voor de jeugdscheidsrechters en scheidsrechters!

Mag ik vragen dit grondig door te lezen en zo snel mogelijk te verspreiden naar alle betrokkenen en geïnteresseerden binnen jullie club aub!

We hebben getracht zo maximaal mogelijk tegemoet te komen aan de vragen van de voorbije jaren en hebben een nog verder gedifferentieerd aanbod uitgewerkt.

Zo zal U volgende NIEUWIGHEDEN merken bij het lezen van de bijgevoegde nota (lees deze goed door voor alle modaliteiten):

1. U kan voortaan SR worden in 3 halve dagen (i.p.v. 5)
2. Als ervaren JSR kan U voortaan SR worden na examen
3. Wegens groot succes – onmiddellijk 2 cursussen voor JSR’s
4. Organisatie 1x verkorte cursus & 1x volledige cursus JSR
5. JSR kan reeds vanaf 14 jaar

Indien er nog vragen zijn, kan U me steeds contacteren via e-mail (kurt@volleybelgiumreferee.be) of gsm (0479/451403).
Succes alvast!

PS
de inschrijving van de JSR’s alsook de inschrijving voor de cursus JSR zal gebeuren via een link op de website van het gewest.
dit trachten we tegen 23/6 in orde te maken en we zullen jullie daar dan ook over informeren.

Info Nieuwigheden en Data Cursussen en Bijscholingen SR-JSR 2019-2020
Planning data bijscholingen SR-JRS 2019-2020