Algemene Vergadering

De algemene vergadering van het Gewest Antwerpen vzw zal gehouden worden in de cafetaria van sporthal De Plaon te Mechelen op woensdag 2 februari 2022 om 20.00 uur.

Geen heropstart van de competitie dit seizoen

Gezien de evolutie en de huidige situatie van de corona-pandemie met de daarmee gepaard gaande maatregelen en rekening houdende met de beslissingen van het Belgische Overlegcomité dd. 22/01 heeft de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen in gezamenlijk overleg met Volley Belgium en Fédération Volley Wallonie-Bruxelles de hiernavolgende beslissing genomen:

De competitie van het lopende seizoen ’20- ‘21 in de Nationale reeksen (NAT1, NAT2, NAT3), uitgezonderd LIGA, en alle Promo reeksen (Promo 1 tem Promo 4), in alle provincies , zowel bij dames als bij heren, wordt definitief STOPGEZET voor de rest van het seizoen. Dit betekent dat er geen heropstart van de competitie meer zal gebeuren tijdens dit seizoen.
Dit is ook van toepassing op de gewestelijke reeksen.

Een beslissing rond de heropstart van de jeugdcompetities zal genomen worden op de Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen op 8 februari.

Indien de situatie en de maatregelen (Federale en plaatselijke) het terug zouden toelaten, is het de clubs natuurlijk toegelaten om trainingen te hervatten, onderling vriendschappelijke wedstrijden of andere te organiseren. Dit evenwel steeds met inachtname van de geldende federale en/of lokale voorschriften of protocollen.

Hopelijk evolueren de omstandigheden in de goede richting zodat we in september 2021 een nieuw seizoen kunnen aanvatten. Dit nieuwe seizoen zal op identieke wijze georganiseerd worden als het huidige.

Heropstart gewestelijke competitie

De raad van bestuur van Volley Gewest Antwerpen heeft op de vergadering van 23 december het volgende beslist in verband met de heropstart van de competitie.

De competitie zal terug opstarten van wanneer we van de overheid terug groen licht krijgen. Dat wil zeggen dat dan enkel nog de geplande wedstrijden dienen gespeeld te worden.

De gespeelde wedstrijden blijven behouden maar er dienen geen wedstrijden ingehaald te worden.

De ploegen zijn echter niet verplicht om te spelen. Het is voldoende om mij een mail te sturen, ten laatste één week voor de geplande wedstrijd dat men niet wil spelen.

Ik zal die wedstrijd dan op status ‘uitgesteld’ zetten. Indien beide ploegen wel willen spelen zal dat een normale wedstrijd zijn met gebruik van Volley Spike (heren en dames 1ste gewest), met een wedstrijdblad in 2de en 3de gewest en met een officiële scheidsrechter.

Het resultaat van die wedstrijd zal ook terug te vinden zijn in Volleyscores.

Echter wordt er op het einde van het seizoen geen eindrangschikking opgemaakt en zullen er ook geen stijgers en dalers zijn.

Het niet spelen van een ploeg heeft dus geen financiële gevolgen.

De huidige reeksen zullen voor volgend seizoen dezelfde zijn als deze op dit ogenblik.

Er kan gespeeld worden tot en met eind april.

Er werd ook beslist dat de gewestelijke beker voor seniors en jeugd volledig geannulleerd wordt.

Inlichtingenblad

Zolang er geen nieuws is over het terug opstarten van onze volleybalcompetitie/bekercompetitie zal er geen inlichtingenblad meer verschijnen.

We houden de clubs op de hoogte van zodra dit terug kan.

Annulatie cursussen Jeugdscheidsrechter

In lijn van de maatregelen gisteren uitgevaardigd door Minister Weyts, zien wij ons genoodzaakt de geplande cursussen voor de nieuwe jeugdscheidsrechters (13/10 – 14/10 – 15/10 en 17/10) UIT TE STELLEN naar een later tijdstip.

We bekijken of we op termijn deze cursus mogelijks digitaal kunnen organiseren.

Onze excuses voor het ongemak.